Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THIÊN SỨ
Thành lập vào năm 2009 Thiên Sứ (TSI) vẫn không ngừng phát triển, bên cạnh việc đầu tư trạm thu phát sóng di động BTS, TSI đã mở rộng phạm vi đầu tư vào các lĩnh vực khác như hạ tầng truyền dẫn, hạ tầng internet, hạ tầng truyền hình cáp.